Workshop Dobrovolnictví ve veřejné správě BRNO

Dne 2. 5. 2017 proběhl úvodní workshop k projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“. Cílem workshopu bylo představit aktuální informace z oblasti dobrovolnictví, prezentovat možnosti zapojení do projektu a získat příležitost k výměně zkušeností z oblasti dobrovolnictví. Workshop byl realizován ve spolupráci s partnery projektu Ministerstvem vnitra ČR a Hestií – Centrem pro dobrovolnictví, z. ú. Na konferenci zazněly příspěvky zástupců MPSV, města Litoměřice a obvodu Ostravy Mariánské hory a Hulváky, Národní sítě zdravých měst, dobrovolnického centra TOTEM a humanitární organizace ADRA.

Prezentace FDV z workshopu ke stažení zde.

Prezentace Ministerstva vnitra ČR z workshopu ke stažení zde.

Prezentace Dobrovolnického centra, z. s. z workshopu ke stažení zde.

Prezentace Národní sítě Zdravých měst ČR z workshopu ke stažení zde.

Prezentace spolku Hestia z workshopu ke stažení zde.

Prezentace města Litoměřice z workshopu ke stažení zde.

Prezentace Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM ke stažení zde.

Prezentace města Ostrava ke stažení zde.

Prezentace Dobrovolnického centra ADRA Havířov ke stažení zde.

 

Workshop Dobrovolnictví ve veřejné správě PRAHA

Dne 8. 3. 2017 proběhl úvodní workshop k projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“. Cílem workshopu bylo představit aktuální informace z oblasti dobrovolnictví, prezentovat možnosti zapojení do projektu a získat příležitost k výměně zkušeností z oblasti dobrovolnictví. Workshop byl realizován ve spolupráci s partnery projektu Ministerstvem vnitra ČR a Hestií – Centrem pro dobrovolnictví, z. ú. Na konferenci zazněly příspěvky zástupců MPSV, měst Litoměřice a Prachatice, Národní sítě zdravých měst a Dobrovolnického centra Ústí nad Labem.

Prezentace FDV z workshopu ke stažení zde.

Prezentace Ministerstva vnitra ČR z workshopu ke stažení zde.

Prezentace Dobrovolnického centra, z. s. z workshopu ke stažení zde.

Prezentace Národní sítě Zdravých měst ČR z workshopu ke stažení zde.

Prezentace spolku Hestia z workshopu ke stažení zde.

Prezentace MPSV z workshopu ke stažení zde.

Prezentace města Litoměřice z workshopu ke stažení zde.