Projekt podpoří pracovníky v sociálních službách tím, že vytvoří kvalitní, kontinuální a jednotný systém jejich dalšího vzdělávání, který podpoří a upevní jejich setrvání v oboru, zajistí jim možnost profilace a zároveň i flexibilitu na trhu práce a také podpoří jejich prestiž mezi odbornou i laickou veřejností.

Díky tomu budou moci klienti sociálních služeb přijímat služby a přímou péči od erudovaných, systematicky a průběžně vzdělávaných a profesně ukotvených pracovníků.

Rovněž dojde ke zvýšení kvality systému sociální služby, díky jasné a transparentní struktuře dalšího vzdělávání pro PSS, která bude dlouhodobě udržitelná a prakticky využitelná. Nový systém dalšího vzdělávání naváže na kvalifikační kurz pro PSS, který je v této chvíli výchozím a jednotícím prvkem.

Součástí projektu je komplexní analýza současného systému dalšího vzdělávání PSS v souvislosti s jejich vzdělávacími potřebami a cílovými kompetencemi spolu s problematikou oborových a personálních střetů.

Aktuálně:

V září jsme se poprvé sešli se členy odborného panelu a nastavili si cíle spolupráce. Další setkání je plánováno na začátek prosince. Kromě toho sbíráme informace týkající se dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách – nejen české, inspiraci hledáme i v zahraničních zdrojích.

Zvyšování kvality systému sociálních služeb prostřednictvím vytvoření kvalitního systému dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006925
Rozpočet: 29,2 milionu
Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 - 31. 8. 2020