Vzdělávání praxí je určeno všem, kdo chtějí zlepšit svoji pozici při hledání práce, a to právě získáním tolik potřebné praxe. Především tedy osobám ohroženým na trhu práce - lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodičům na/po rodičovské dovolené, osobám s nízkou kvalifikací, lidem ve věku nad 50 let a absolventům, kteří mají mnoho teoretických znalostí, ale ty praktické jim často chybí.

Praktické zkušenosti a nové znalosti získávají účastníci přímo v reálném pracovním prostředí jimi vybrané firmy. Kromě nových poznatků si účastníci zároveň zvýší úroveň kvalifikace a v neposlední řadě i své sebevědomí. Po absolvování vzdělávání může být účastníkovi v dané společnosti nabídnuto také pracovní uplatnění

Vzdělávání praxí na webu