Vzdělávání praxí je určeno všem, kdo chtějí zlepšit svoji pozici při hledání práce, a to právě získáním tolik potřebné praxe. Především tedy osobám ohroženým na trhu práce - lidem starším 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodičům na/po rodičovské dovolené, osobám s nízkou kvalifikací, lidem ve věku nad 50 let a absolventům, kteří mají mnoho teoretických znalostí, ale ty praktické jim často chybí.

Praktické zkušenosti a nové znalosti získávají účastníci přímo v reálném pracovním prostředí jimi vybrané firmy. Kromě nových poznatků si účastníci zároveň zvýší úroveň kvalifikace a v neposlední řadě i své sebevědomí. Po absolvování vzdělávání může být účastníkovi v dané společnosti nabídnuto také pracovní uplatnění

Aktuálně:

Právě jsme rozšířili oblast Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch o tři nové šablony vzdělávání praxí. Podrobné informace k jednotlivým šablonám naleznete po rozkliknutí jejich názvu.

Pomocný pracovník v hotelnictví
Pomocný pracovník v kuchyni
Úklidovy pracovník v  ubytovacím zařízení - pokojská

 

Vzdělávání praxí na webu    Vzdělávání praxí na Facebooku

 

Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002761
Rozpočet: 155 306 353 Kč
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 – 28. 2. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu 

 

Regionální kancelář Karlovarského a Plzeňského kraje              - Závodní 152, 360 18 Karlovy Vary

Regionální kancelář pro Prahu a Středočeský kraj                      - Na Maninách 876/7, 170 00 Praha

Regionální kancelář Libereckého a Ústeckého kraje                   - nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec

Regionální kancelář Pardubického a Královéhradeckého kraje - Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

Regionální kancelář Kraje Vysočina a Jihočeského kraje           - Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Regionální kancelář Moravskoslezského a Olomouckého kraje - Poděbradova 1223, 702 00 Ostrava

Regionální kancelář Zlínského a Jihomoravského kraje             - Lešetín IV 707, 760 01 Zlín