Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, má dle zákona 106/1999 Sb. povinnost zveřejňovat, a to jak v místě sídla, tak způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky), následující informace:

Zákon 106/1999 Sb

Zřizovací listina

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro rok 2016

Obsah poskytnutých informací za rok 2016

Seznam poradců FDV za 2. pololetí roku 2016

Prodej majetku

Boj proti korupci

Zpráva o plnění protikorupčního programu

 

Pokud máte podezření na spáchání korupčního nebo podvodného jednání zaměstnancem FDV, kontaktujte nás na následující adrese: korupce@fdv.cz