ČR patří k zemím s nejnižší mírou zapojení do dobrovolnických aktivit. V současné době se dobrovolnictví v ČR postupně stává praxí v soukromých firmách, které jej využívají ke zlepšení efektivity, interní organizační kultury a rozvoji kompetencí zaměstnanců. Veřejná správa jako největší český zaměstnavatel jej však podporuje spíše ojediněle. Důvodem je neznalost pozitivních dopadů nebo způsobů, jak jej jednoduše zavést v současných legislativních mantinelech.

Prostřednictvím projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě podpoříme rozvoj dobrovolnických programů pro zaměstnance veřejné správy. Projekt pomůže zapojeným subjektům veřejné správy v rozvoji a organizaci dobrovolnických aktivit, které nastaví na míru potřebám zaměstnanců a dané komunity.

Výstupem projektu tak bude v praxi ověřený systém dobrovolnických programů v rámci veřejné správy jako inovační nástroj informálního učení zaměstnanců, který zvyšuje efektivitu zapojené organizace, blahodárně působní na organizační kulturu a podporuje vzájemnou spolupráci zapojených partnerů.

Chcete se zúčastnit nějakého z našich workshopů? Podívejte se na bližší informace a termíny zde.

Dobrovolnictví ve veřejné správě
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458
Částka: 12 541 201 Kč
Doba realizace: 1. 12. 2016–31. 5. 2019

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.