Znalosti z oblasti digitálních technologií, jejich efektivní používání v práci nebo běžném životě jsou dnes nezbytností. Na tyto potřeby reaguje projekt s názvem Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti (zkráceně DigiStrategie 2020), který vznikl se záměrem zpřístupnit praktické informace jak jednotlivcům, tak institucím v online podobě na jednom místě.

Usnadňujeme orientaci v nových technologiích s ohledem na jejich využitelnost v běžném i pracovním životě. Vytváříme on-line dostupné vzdělávací prostřední pro seberealizaci, předávání a sdílení znalostí z oblasti digitálního vzdělávání. Za tím účelem vytváříme DigiPortál, který je určený k individuálnímu učení, předávání užitečných informací z oblasti informačních a komunikačních technologiích. Nezapomíná při tom na jejich aplikovatelnost v praxi.

DigiPortál je určen lidem bez rozdílu zaměstnanecké pozice, věku a vzdělání.

Předpokládá se, že podpoření dalšího vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti bude mít pozitivní dopady na posílení konkurenceschopnosti na trhu práce, a to i v lokalitách, jenž se potýkají s vyšší mírou nezaměstnanosti. Přínosem tak bude posílení konkurenceschopnosti státu, organizací i jednotlivců jako pracovní síly.

Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0005634
Částka: 53 740 050 Kč
Doba realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2020

Projekt financujeme z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

DigiStrategie na webu