KTERÝ PROJEKT JE TEN PRAVÝ PRO VÁS?

KTERÝ PROJEKT JE TEN PRAVÝ PRO VÁS?

Každý z našich projektů je určený pro jinou cílovou skupinu. Pokud tápete a nevíte, zda a do kterého projektu se zapojit, zkuste se první zamyslet, který problém vás tíží nejvíce a vystihuje situaci, v níž se nacházíte. Poté si budete moc zvolit projekt, který nejvíce odpovídá vašim potřebám. Více...

Národní soustava povolání

Svět se rychle mění, některá povolání pomalu zanikají a namísto nich vznikají nová. Pokud chcete mít přehled, jaké požadavky klade současný trh práce na pracovníky v jednotlivých povoláních, využijte Národní soustavu povolání, známou pod zkratkou NSP. O to, abyste v NSP našli vždy aktuální a úplné informace se už od roku 2013 stará tým našich odborníků. Více informací...

Národní soustava povolání
KOOPOLIS

KOOPOLIS

Koopolis je platforma určená všem profesionálům pohybujícím se v dalším vzdělávání. Zájemcům o dané téma poskytuje všechny informace „pod jednou střechou“ a nabízí jim i možnost aktivně tvořit obsah platformy - zveřejňovat své názory či texty, propagovat zajímavé akce - zkrátka sdílet své znalosti. Platformu spravujeme i po skončení projektu Kooperace, v jehož rámci byla vytvořena.

Kariérové poradenství

Důležitým prvkem v našich projektech je kariérové poradenství​ jako nedílná součást rozvoje dalšího vzdělávání. Kariérové poradenství poskytujeme např.: dlouhodobě nezaměstnaným a to v rámci projektu Prokop, ale také cizincům v projektu Podpora cizincům, nebo studentům v Cestě pro mladé. Vedle přímé práce s klienty se podílíme také na metodickém rozvoji poradenství v ČR. Jedním z příkladů je e-nástroj Katalog poradců. Zároveň jsme aktivními členy platforem a sdružení, která se podílejí na dalším rozvoji kariérového poradenství v ČR, např. Národní poradenké fórum a Euroguidance.

Kariérové poradenství

POMÁHÁME VÁM NAJÍT MÍSTO V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ

Výsledky

Média

Ukončené projekty